Bản Tin số 24
Thượng Ngươn Giáp Ngọ 2014
Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2014-24-ThuongNguon-GiapNgo.pdf
(4559kB)
Đặc biệt trong số này :

 1. Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp: Thiên cung của mỗi con cái Đức Chí Tôn.
 2. Thánh giáo dạy rằng Thầy đến lập trường thi công quả.
 3. Huấn Từ của Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang: Bế Mạc Đại Hội Nhơn Sanh (24/5/Đinh Mùi, 1967).
 4. Phúc trình sinh hoạt Đạo sự của Tộc Đạo Sydney nhiệm kỳ HCĐ 2009-2014.
 5. Danh Sách Chưc Sắc, Chức Việc Tân Cử và Lưu Nhiệm nhiệm kỳ V (2014-2019).
 6. Bạch Liên thi đàn.
 7. Chậu thiên tuế.
 8. Trang mầm non: Vietnamese New Year - Tet.
 9. Sức khỏe: Tim và nước.
 10. Chúc mừng Tốt Nghiệp Trung Học (HSC).
 
Bản Tin số 23
Thượng Ngươn Quý Tỵ 2013
Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2013-23-ThuongNguon-QuyTy.pdf (3721kB)

Trong số này :

 

 1. Thuyết Đạo: Chánh trị Đạo cũng như chánh trị Đời
 2. Thánh giáo của Thanh Tâm ngày 23-4-1928
 3. Thuyết Đạo: Tam Bửu: Tinh, Khí, Thần
 4. Thánh giáo của Đức Chí Tôn ngày 5-5-Mậu Thìn
 5. Thuyết Đạo: ngày rằm tháng 7 năm Bính Ngọ (dl, 1966)
 6. Động Đình Thi Tập phần 2
 7. Bút ký của Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu
 8. Phúc trình sinh hoạt Đạo sự của Tộc Đạo Sydney
 9. Tìm hiểu học Đạo: Tịch Đạo
 10. Bạch Liên thi đàn
 11. Câu Chuyện Thầy Lang - Xả Stress
 
Bản Tin số 22
Thượng Ngươn Nhâm Thìn 2012
Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2012-22-ThuongNguon-NhamThin.pdf (3011kB)

Trong số này :

 

 • Đức tin dời núi được
 • Thư chúc Xuân của Tộc Đạo Sydney
 • Thánh gíáo của Đức Thái Thượng Đạo Tổ
 • Quyền năng của đức tin
 • Thuyết đạo nhân dịp lễ vía Ngài Khai Pháp
 • Khổ tâm hành đạo của Đức Cao Thượng Phẩm
 • Động Đình thi tập
 • Tìm hiểu khái quát về Đạo Cao Đài
 • Khoa học đời sống: Tập luyện cơ thể
 • Bạch Liên Thi Đàn
 
Bản Tin số 21
Thượng Ngươn Tân Mão 2011
Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2011-21-ThuongNguon-TanMao.pdf (2602 kB)

Trong số này :

 

 • Hội Thánh là gì?
 • Thư Xuân của Hội Thánh C.T.Đ. năm Giáp Dần 1974
 • Thư Xuân của Hội Thánh P.T. năm Giáp Dần 1974
 • Nhơn loại phải tìm phương thuốc trường sanh...
 • Phục hồi phong hóa
 • Tham luận Nhân Đại Hội Tín Đồ Cao Đài Trấn Đạo Úc Châu tại Perth - 2010
 • Khoa học đời sống: Phòng bệnh hơn chữa bệnh
 • Bạch Liên Thi Đàn
 • Dược phẩm bạn đang dùng từ A đến Z
 • Tan theo mây
 
Bản Tin số 20 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2010-20.pdf (2741 kB)

Trong số này :

 

 • Luận về chữ Nhân
 • Tờ Khai Đạo 1926
 • Mục đích nền chơn giáo
 • Sức cảm hóa của Đạo Phật
 • Tin tức Đạo sự
 • Khoa học đời sống
 • Thi văn chủ đề Tình Ái
 • Bạch Liên Thi Đàn
 • Truyện ngắn Lưới Trời
 
Bản Tin số 19 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2009-19.pdf (2393 kB)

Trong số này :

 

 • Thờ Đức Phật Mẫu tại Báo Ân Từ
 • Thiên Đạo và Nhơn Đạo
 • Cây cội nước nguồn
 • Vài cảm nghĩ về Tân Luật và Pháp Chánh Truyền
 • Tin tức Đạo sự
 • Khoa học đời sống
 • Bạch Liên Thi Đàn
 • Truyện ngắn Lưới Trời
 
Bản Tin số 18
Xuân Kỷ Sửu
Bản in PDF:  
BanTinHoaHiep-2008-18-XuanKySuu.pdf (2711 kB)

Trong số này :

 

 • Bức Thư Xuân của Đức Phạm Hộ Pháp (1957)
 • Bức Thư Xuân của Hội Thánh C.T.Đ. (1973)
 • Bức Thư Xuân của Hội Thánh P.T. (1973)
 • Lược ghi lại chuyện Xây Bàn,...
 • Tin tức Đạo sự
 • Khoa học đời sống
 • Bạch Liên Thi Đàn
 • Truyện ngắn Lưới Trời
 
Bản Tin số 17 Bản in PDF:  
BanTinHoaHiep-2008-17.pdf (2241 kB)

Trong số này :

 

 • Thuyết Đạo của Đức Cao Thượng Sanh: "Lòng Nhân Ái"
 • Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp "Đức Chí Tôn xuống tại thế"
 • Thư của Christopher Hartney / bản dịch Việt ngữ
 • Hòa và Đồng
 • Đức Hộ Pháp và Đạo Cao Đài
 • Cảm thế khuyến văn
 • Đính chính
 • Truyện ngắn Lưới Trời
 
Bản Tin số 16 Bản in PDF:  
BanTinHoaHiep-2008-16.pdf (2986 kB)

Trong số này :

 

 • Bức Thư Xuân của Đức Phạm Hộ Pháp (1955)
 • Thi Xuân của Đức Cao Thượng Sanh
 • Trách vụ và quyền hạn của Hội Nhơn Sanh
 • Đức Thái Thượng Lão Quân và Đạo Giáo
 • Tin tức Đạo sự / Hình ảnh sinh hoạt
 • Bệnh thường thấy ở mắt
 • Bạch Liên thi đàn
 • Truyện ngắn Lưới Trời
 
Bản Tin số 15 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2007-15.pdf (2736 kB)

Trong số này :

 

 • Bài Diễn văn của Đức Quyền Giáo Tông về lễ Kỷ Niệm Khai Đạo
 • Thánh giáo dạy về sự chết và sự hằng sống.
 • Tiểu sử Đức Q. Giáo Tông
 • Giải thích đôi liễn Cao Đài
 • Tin tức Đạo sự / Hình ảnh sinh hoạt
 • Lễ an táng cố Hữu Phan Quân Lê Văn Thoại
 • Bạch Liên thi đàn
 • Truyện ngắn Lưới Trời
 
Bản Tin số 14 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2007-14.pdf (2615 kB)

Trong số này :

 

 • Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp giảng về Chữ Hiếu
 • Đức Lý Thái Bạch dạy về Lòng Đạo Đức và Tánh Khiêm Cung
 • Ngài Khai Pháp thuyết giảng về Chèo Thuyền Bát Nhã
 • Tin tức Đạo sự / Hình ảnh sinh hoạt
 • Gió mùa đông
 • Bạch Liên thi đàn
 • Tiểu phẩm của Trần Thắm
 
Bản Tin số 13
Xuân Đinh Hợi
Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2007-13-XuanDinhHoi.pdf  (6072 kB)

Trong số này :

 

 • Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt Chúc Xuân
 • Thư Chúc Xuân Đinh Hợi (Thánh Thất NSW)
 • Thiếu Nhi Chúc Xuân (Thánh Thất NSW)
 • Thánh Ngôn dạy về hạnh khiêm nhường
 • Giải thích về lá cờ Đạo của Tôn Giáo Cao Đài
 • Vườn thơ Bạch Liên
 • Tin tức Đạo sự / Hình ảnh sinh hoạt
 • Con heo, đất
 
Bản Tin số 12 Bản in PDF:  
BanTinHoaHiep-2006-12.pdf (5554 kB)

Trong số này :

 

 • Đức Hộ Pháp thuyết Đạo: Vía Đức Chúa Jésus Christ
 • Tìm hiểu học đạo: Bát Bửu - Dàn Bát Bửu
 • Vườn thơ Bạch Liên
 • Tin tức sinh hoạt
 • Phúc trình thường niên năm Đạo 81 - 2006
 • Hình ảnh sinh hoạt
 • Đi tìm một chỗ trọ
 
Bản Tin số 11 Bản in PDF:  
BanTinHoaHiep-2006-11.pdf (2057 kB)

Trong số này :

 • Bài diễn văn của Đức Cao Thượng Sanh nhân lễ kỹ niệm Đức Hộ Pháp qui Thiên
 • Tìm hiểu học đạo: Ý nghĩa việc thờ cúng Cửu Huyền Thất Tổ
 • Vườn thơ Bạch Liên
 • Phúc trình thường niên 2005/2006
 • Thư phúc đáp v/v thành lập cơ chế chung
 • Bản Phân Tích v/v thành lập cơ chế chung
 • Chúc mừng của Tộc Đạo và các Bàn Trị Sự
 • Mật Mã Da Vinci
 
Bản Tin số 10 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2006-10.pdf (7197 kB)
 
 • Xuân Bính Tuất 2006
 
Bản Tin số 09 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2003-09.pdf (7859 kB)
 
 • Đại lễ Vía Đức Phật Mẫu
  15-08-Quý Mùi 2003
 
Bản Tin số 08 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2003-08.pdf (7882 kB)
 
 • Kỷ niệm Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn
  22-05-Quý Mùi 2003
 
Bản Tin số 07 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2003-07.pdf (5585 kB)
 
 • Xuân Quý Mùi 2003
 
Bản Tin số 06 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2002-06.pdf (6826 kB)
 
 • Kỷ niệm ngày Khai Đạo
  15-10-Nhâm Ngọ 2002
 
Bản Tin số 05 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2002-05.pdf (4461 kB)
 
 • Hội Yến Diêu Trì
  15-08-Nhâm Ngọ 2002
 
Bản Tin số 04 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2002-04.pdf (4017 kB)
 
 • Tưởng niệm Đức Hộ Pháp Triều Thiên
  10-4-Kỷ Hợi 2002
 
Bản Tin số 03 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2002-03.pdf (1393 kB)
 
 • Xuân Nhâm Ngọ 2002
 
Bản Tin số 02 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2000-02.pdf (11639 kB)
 
 • Só đặc biệt lễ Khánh Thành Thánh Thất NSW
  23-10-Canh Thìn (18-11-2000)
 
Bản Tin số 01 Bản in PDF:
BanTinHoaHiep-2000-01.pdf (8696 kB)
 
 • Sinh hoạt tổ chức lễ Khánh Thành Thánh Thất NSW 09-2000
   
   

CAODAI TEMPLE OF NEW SOUTH WALES
HOA HIEP - VIETNAMESE NEWSLETTER
114-118 King Georges Road  WILEY PARK NSW 2195 - AUSTRALIA
Phone & Fax: + 61 2 9740 5678

Email: thanhthatnsw@yahoo.com.au ; thanhnghiep.caodai@yahoo.com.au ; hongngoc.caodai@yahoo.com.au