Audio Phổ Thông Giáo Lý

 
 
ÂM THANH
       
       
 
       
[ Thư mục Audio ]  
       
[ Cao Đài E-book ]  
       

 

 
 

ÂM THANH VĂN NGHỆ

Ca Nhạc Cổ
PHỔ THÔNG GIÁO LÝ

 • Sưu tập tài liệu: Văn Trường
 • Lời Ca: Ngọc Phụng
 
CD AUDIO: (81 phút)
 1. Tựa bài: Việt Nam Hữu Phước / Bản đờn: Bắc Man Tấn Cống
 2. Tựa bài: Khuyến Tu / Bản đờn: Xàng Xê
 3. Tựa bài: Kiếp Phù Sinh / Bản đờn: Lưu Thủy Trường
 4. Tựa bài: Vãn Hồi Nền Phong Hóa / Bản đờn: Phú Lục Chấn
 5. Tựa bài: Tỉnh Mộng Trần Nương Thân Cửa Thánh / Bản đờn: Bình Bán Chấn
 6. Tựa bài: An Bần Lạc Đạo / Bản đờn: Xuân Tình Chấn
 7. Tựa bài: Ngũ Giới Cấm, Tứ Đại Điều Qui / Bản đờn: Tây Thi
 8. Tựa bài: Giới Tửu / Bản đờn: Cổ Bản (Nhịp tư lơi)
 9. Tựa bài: Hoài Cố Nhân thương tiếc Đức Hộ Pháp / Bản đờn: Giang Nam Cửu Khúc
 10. Tựa bài: Giấc Mộng Huỳnh Lương / Bản đờn: Văn Thiên Tường
 11. Tựa bài: Quay Về Nguồn Cội / Bản đờn: Tứ Đại Oán
 12. Tựa bài: May Duyên Gặp Đạo / Bản đờn: Nam Xuân
 

Bản in Quyển Ca Nhạc Cổ Phổ Thông Giáo Lý
CaNhacCo-PhoThongGiaoLy(v.2005-05).pdf
(382 KB)

Nếu bạn không đọc được hồ sơ dưới dạng xxxx.pdf,
xin vào trang web sau đây để download chương trình Adobe
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

Cập nhật ngày: 27-01-2015