Audio Phổ Thông Giáo Lý

 
 
ÂM THANH
       
       
 
       
[ Thư mục Audio ]  
       
[ Cao Đài E-book ]  
       

 

 
 

ÂM THANH VĂN NGHỆ
NƠI SỞ BẢO CÔ (TRÍ HUỆ CUNG)

Ban Kỳ Lão Phạm Môn tổ chức nhân ngày
Đặt Viên Đá Đầu Tiên nơi Sở Bảo Cô ngày 19-07-Tân Hợi (dl. 1971)

Thực hiện: Ban Văn Nghệ Cao Quỳnh

 • Xướng ngôn viên: Ông Trần Văn Hay
 • Thành Phần Ban Văn Nghệ gồm có:
 • Nhạc: Hai Lời (Đờn Kìm), Tòng Bá (Lục Huyền),
  Tám Ngọc (Đờn Xến), Sáu Sâm (Vĩ Cầm).
 • Ca: Hai Hòa, Sáu Sâm, Việt Thanh, Ánh Nguyệt.
CD1/2: (45 phút)
 1. Giới thiệu
 2. Bản đờn: Bắc Man Tấn Cống / Tựa bài: Việt Nam Hữu Phước
 3. Bản đờn: Xuân Tình Chấn / Tựa bài: An Bần Lạc Đạo
 4. Bản đờn: Xàng Xê / Tựa bài: Khuyến Tu
 5. Bản đờn: 2 lớp Tứ Đại Oán / Tựa bài: Quay Về Nguồn Cội
 6. Bản đờn: Lưu Thủy Trường / Tựa bài: Kiếp Phù Sinh
 7. Bản đờn: Phú Lục Chấn / Tựa bài: Vãn Hồi Nền Phong Hóa
CD2/2: (45 phút)
 1. Bản đờn: Giang Nam Cửu Khúc / Tựa bài: Hoài Cố Nhân (lớp 1)
 2. Bản đờn: Giang Nam Cửu Khúc / Tựa bài: Hoài Cố Nhân (lớp 2)
 3. Bản đờn: Bình Bán Chấn / Tựa bài: Đạo
 4. Bản đờn: Lưu Thủy Trường / Tựa bài: Thiên Đăng và Huệ Đăng
 5. Bản đờn: Xuân Tình Chấn / Tựa bài: Đời
 

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

Cập nhật ngày: 27-01-2015