MỤC LỤC

  KINH THIÊN ĐẠO
Kinh cúng tứ thời
Kinh Thiên Đạo phần 1
  13. Kinh giải-oan
14. Kinh tắm-thánh
15. Kinh cầu hồn khi hấp-hối
16. Kinh khi đã chết rồi
17. Kinh tẩn-liệm
18. Kinh cầu siêu
19. Kinh đưa linh cữu
20. Kinh hạ huyệt
21. Vãng-sanh thần chú
Kinh Thiên Đạo phần 2
Kinh Thiên Đạo phần 3
  KINH THẾ ĐẠO
Kinh Thế Đạo phần 1
Kinh Thế Đạo phần 2
 

KINH THIÊN ĐẠO & THẾ ĐẠO (AUDIO)

 

Lưu ý: Cách thức download phần âm thanh MP3 vào computer của bạn: Nếu bạn muốn lưu giử vào máy computer của bạn để có thể nghe sau này mà không cần phải vào mạng lưới Internet, bạn nên làm theo cách thức như sau:  1. Chuyển mouse đến bài mà bạn muốn download, nhấn nút bên phải (right-mouse click) và chọn “Save Target As”  2. Chọn nơi lưu trử (directory) trong computer của bạn, rồi nhấn nút “Save"

       
  14. Kinh tắm thánh   06-2006
 


MediaPlayer Online (3.3 phút)


14-KinhTamThanh.mp3
(3.3 MB)
       
  15. Kinh cầu hồn khi hấp-hối   06-2006
 


MediaPlayer Online (4.0 phút)


15-KinhCauHonKhiHapHoi.mp3
(3.8 MB)
       
  16. Kinh khi đã chết rồi   06-2006
 


MediaPlayer Online (2.3 phút)


16-KinhKhiDaChetRoi.mp3
(2.4 MB)
       
  17. Kinh tẩn-liệm   06-2006
 


MediaPlayer Online (2.1 phút)


17-KinhTanLiem.mp3
(2.2 MB)
       
  18. Kinh cầu siêu   04-2005
 


MediaPlayer Online (5.5 phút)


18-KinhCauSieu.mp3
(5.5 MB)
       
  19. Kinh đưa linh cữu   04-2005
 


MediaPlayer Online (5.4 phút)


19-KinhDuaLinhCuu.mp3"
(5.4 MB)
       
  20. Kinh hạ huyệt   04-2005
 


MediaPlayer Online (2.4 phút)


20-KinhHaHuyet.mp3
(2.6 MB)
       

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

 
Cập nhật ngày: 04-01-2009