KINH THIÊN ĐẠO & THẾ ĐẠO (AUDIO)

MỤC LỤC

 

     
  22. Kinh khai cửu & Đại-tường và Tiểu-tường   12-2007
 
( 1.4 phút )

22-KinhKhaiCuu.mp3
(1.6 MB)
     
  23. Kinh đệ nhứt cửu   12-2007
 
( 2.1 phút )

23-KinhNhutCuu.mp3"
(2.0 MB)
     
  24. Kinh đệ nhị cửu   12-2007
 
( 1.4 phút )

24-KinhNhiCuu.mp3
(1.5 MB)
     
  25. Kinh đệ tam cửu   12-2007
 
( 1.4 phút )

25-KinhTamCuu.mp3
(1.5 MB)
     
  26. Kinh đệ tứ cửu   12-2007
 
( 1.6 phút )

26-KinhTuCuu.mp3
(1.8 MB)
     
  27. Kinh đệ ngũ cửu   12-2007
 
( 1.4 phút )

27-KinhNguCuu.mp3
(1.5 MB)
     
     
     
 
[ Thư mục Audio ]
[ Cao Đài E-book ]
       
    ►►►  
       

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

Cập nhật ngày: 27-01-2015