KINH THIÊN ĐẠO & THẾ ĐẠO (AUDIO)

MỤC LỤC

 

       
  50. Kinh tụng khi vua thăng-hà    
       
     
  51. Kinh tụng khi thầy qui-vị   06-2006
 
( 6.2 phút )

51-KinhTungKhiThayQuiVi.mp3
(5.9 MB)
     
  52. Kinh cầu tổ-phụ qui-liễu   04-2005
 
( 9.1 phút )

52-KinhCauToPhuDaQuiLieu.mp3
(8.7 MB)
       
  53. Kinh cứu-khổ    
       
     
  54. Kinh tụng cha mẹ qui-liễu   04-2005
 
( 11.1 phút )

54-KinhTungChaMeQuiLieu.mp3
(10.4 MB)
     
     
     
 
[ Thư mục Audio ]
[ Cao Đài E-book ]
       
    ►►►  
       

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

Cập nhật ngày: 27-01-2015