ÂM THANH
       
       
       
       
       
       
[ Thư mục Audio ]  
       

Lời THUYẾT ĐẠO

của ĐỨC PHẠM HỘ PHÁP

 

Cẩn Từ của Thánh Thất NSW

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát,

Kính bạch Hội Thánh,
Kính Chư Chức Sắc Thiên Phong và Toàn Đạo Nam Nữ,

Chúng tôi xin được trình bày nguồn gốc cuồn băng "Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo" được ghi âm tại Báo Ân Đường Kim Biên, Cao Miên Quốc, vào những năm 1957-1959 như sau:

Khoảng năm 1972, Bà Phối Sư Phạm Hương Tranh, thứ nữ của Đức Ngài Phạm Công Tắc, có nhả ý giao nhiệm vụ cho Ông Trần Văn Hai phát thanh và ghi âm lại lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp, trong các kỳ Đại Lễ Kỷ Niệm Sinh Nhựt của Đức Ngài tại Hộ Pháp Đường.

Nhận thấy tài liệu rất có giá trị trên con đường tu học đạt cơ siêu thoát, hầu trở về nguồn cội. Đây là nguồn sử liệu sống thực, là hạt Thánh cốc thương yêu chân thật, phát xuất từ tiếng nói của Đức Phạm Hộ Pháp lưu lại cho Đạo lẫn Đời mai hậu.

Để bảo tồn nguồn sử liệu vô giá đó, Thánh Thất NSW mạo muội ghi âm lại trên dĩa CD, hầu tiện việc lưu giữ và sử dụng. Việc thực hiện vẫn nằm trong khả năng giới hạn của chúng tôi, vì thế, sẽ không tránh khỏi nhiều khuyết điểm về phần kỷ thuật và âm thanh.

Thành thật ước mong được chư đồng đạo chỉ giáo và chung tay thực hiện hoàn chỉnh, hầu đóng góp phần nào trong tam lập, trên đường lập vị trở về hội hiệp cùng Thầy.

Nay kính.

Thánh Thất New South Wales, Úc Quốc
Ngày 05 tháng 05 năm Ất Dậu (dl. 11/06/2005)
Nhân ngày kỷ niệm Đức Phạm Hộ Pháp.

 

Lưu ý: Cách thức download phần âm thanh MP3 vào computer của bạn: Nếu bạn muốn lưu giử vào máy computer của bạn để có thể nghe sau này mà không cần phải vào mạng lưới Internet, bạn nên làm theo cách thức như sau:  1. Chuyển mouse đến bài mà bạn muốn download, nhấn nút bên phải (right-mouse click) và chọn “Save Target As”  2. Chọn nơi lưu trử (directory) trong computer của bạn, rồi nhấn nút “Save"

Audio CD TDPHP01 (43 phút)    
       
  Cẩn từ của Thánh Thất NSW   05-2008
 


MediaPlayer Online ( 2.4 phút )


HoPhap-00-ThanhThatNSW-CanTu-tdhp.mp3
(2050KB)
       

BÍ PHÁP BAN PHÉP LÀNH   05-2008
 


MediaPlayer Online ( 10.5 phút )


HoPhap-01-BiPhapBanPhepLanh(v08).mp3"
(10135KB)
       
CƠ QUAN PHỔ ĐỘ VỀ THẾ ĐẠO   05-2008
 


MediaPlayer Online ( 9.5 phút )


HoPhap-02-CoQuanPhoDoVeTheDao(v08).mp3
(9164KB)
       
SỰ TÍCH ĐỨC CHUÁ JÉSUS CHRIST   05-2008
 


MediaPlayer Online ( 20.4 phút )


HoPhap-03-SuTichDucChuaJesuChrist(v08).mp3
(21213KB)
       
Audio CD TDPHP02 (38 phút)    
       
KỶ NIỆM ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG THƯỢNG TRUNG NHỰT   05-2008
 


MediaPlayer Online ( 38.6 phút )


"HoPhap-04-DucQGT-ThuongTrungNhut(v08).mp3
(36522KB)
       
Audio CD TDPHP03 (46 phút)    
       
PHƯƠNG PHÁP TẦM CHƠN   05-2008
 


MediaPlayer Online ( 17.5 phút )


HoPhap-05-PhuongPhapTamChon(v08).mp3
(16704KB)
       
NGUYÊN LÝ CỦA SỰ CHƠN GIẢ   05-2008
 


MediaPlayer Online ( 15.4 phút )


HoPhap-06-NguyenLyChonGia(v08).mp3
(14647KB)
       
TÌM HẠNH PHÚC   05-2008
 


MediaPlayer Online ( 13.0 phút )


HoPhap-07-TimHanhPhuc(v08).mp3
(12270KB)
       
Audio CD TDPHP04 (52phút)    
       
KHUÔN LUẬT NHƠN QUẢ   05-2008
 


MediaPlayer Online ( 15.5 phút )


HoPhap-08-KhuonLuatNhonQua(v08).mp3
(14833KB)
       
HỌA PHƯỚC VÔ MÔN   05-2008
 


MediaPlayer Online ( 9.4 phút )


HoPhap-09-HoaPhuocVoMon(v08).mp3
(9074KB)
       
THẤT ĐẦU XÀ   05-2008
 


MediaPlayer Online ( 13.3 phút )


HoPhap-10-ThatDauXa(v08).mp3
(12682KB)
       
BÍ MẬT HUYỀN VI CƠ THIÊNG LIÊNG   05-2008
 


MediaPlayer Online ( 14.1 phút )


HoPhap-11-BiMatHuyenViCoThiengLieng(v08).mp3
(13391KB)
       
Audio CD TDPHP05 (52 phút)    
       
MỤC ĐÍCH VÀ NGHĨA LÝ CỦA KIẾP SỐNG CON NGƯỜI   05-2008
 


MediaPlayer Online ( 19.4 phút )


HoPhap-12-MucDichNghiaLyKiepSongConNguoi(v08).mp3
(18471KB)
       
HAI CHỮ TÂM THÀNH   05-2008
 


MediaPlayer Online ( 13.4 phút )


HoPhap-13-HaiChuTamThanh(v08).mp3
(12880KB)
NGUYÊN DO ĐỨC HỘ PHÁP LƯU VONG   05-2008
 


MediaPlayer Online ( 7.0 phút )


HoPhap-14-NguyenDoDucHoPhapLuuVong(v08).mp3
(6570KB)
       
CƠ ĐẠO BỊ KHẢO   05-2008
 


MediaPlayer Online ( 11.6 phút )


HoPhap-15-CoDaoBiKhao(v08).mp3
(11233KB)
       

Tài liệu biếu không
Chư Đồng Đạo & Đạo Tâm nào cần CD AUDIO xin liên lạc:

THÁNH THẤT NSW
114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 - AUSTRALIA
Tel & Fax: + 61 2 9740 5678

 
Cập nhật ngày: 04-01-2009