CAO ÐÀI E-BOOK

DANH MỤC TÀI LIỆU MỚI

Danh Mục Upload ngày

NGŨ ĐỨC LƯƠNG CHÂM
Thái Thơ Thanh (Nguyễn Ngọc Thơ) biên soạn và ấn tống năm 1928.

10/06/2021 (âl. 01-05-Tân Sửu)

Góp Nhặt Tinh Hoa Đại Đạo
Soạn giả: Thiên Vân Hiền Tài Quách Văn Hòa.

26/02/2021 (âl. 15-01-Tân Sửu)

Bản Tin Hòa Hiệp 30. Xuân Tân Sửu - 2021.

08/02/2021 (âl. 27-12-Canh Tý)

Lời Phê các việc của Đức Hộ Pháp
Tài Liệu Sưu Tầm của Ban Kiến Trúc dành để học hỏi.

08/02/2021 (âl. 27-12-Canh Tý)

Phạm Môn Sử Lược Hồi Ký
Đạo Nhơn Nguyễn Đức Hòa - Bút hiệu Khiết Dân.

08/02/2021 (âl. 27-12-Canh Tý)
Lịch 2021 năm Tân Sửu
Thánh Thất NSW Australia ấn hành 12/2020.
01/12/2020 (âl. 17-10-Canh Tý).
Huấn Từ & Thuyết Đạo & Diễn văn của Ngài Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài.
Bản in ronéo 1971 do Phan Thanh Liêm và Huỳnh Văn Chợ thực hiện.
01/12/2020 (âl. 17-10-Canh Tý)
TIẾNG GỌI của Ngài Hiến Đạo Hiệp Thiên Đài.
Bản in ronéo 1973 do Chức Sắc và Nhân Viên văn phòng Hiến Đạo thực hiện.
01/12/2020 (âl. 17-10-Canh Tý)
Bản Tin Hòa Hiệp 29. Mừng Đại Lễ Vía Đức Phật Mẫu & Lễ Hội Yến Diêu Trì - Canh Tý 2020. 01/10/2020 (âl. 15-08-Canh Tý)
TRÍ HUỆ CUNG
Trí Huệ Cung - Thiên Hỉ Động
Phạm Môn giữ bản quyền.
Phạm Môn tái bản ngày 15 tháng 9 năm Quí Sửu (dl. 10/10/1973).
01/10/2020 (âl. 15-08-Canh Tý)
 
HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN CÔNG QUẢ PHƯỚC THIỆN - GIÁP DẦN - 1974
Lớp Huấn Đạo Nhơn Viên Công Quả Nội Ô Tòa Thánh.
Tổ Chức và Điều Hành các Cơ Quan trong Hội Thánh Phước Thiện.
Khóa Huấn Luyện Nhân Viên Công Quả Nội Ô Tòa Thánh ngày 18 tháng 4 Nhuần Giáp Dần (dl. 08-06-1974) tại Hạnh Đường Tòa Thánh.
01/10/2020 (âl. 15-08-Canh Tý)
 
MẠCH ĐẠO
Làm tại Tòa Thánh Tây Ninh Ngày 10 tháng 5 năm Nhâm Thân (dl. 13/06/1932).
CAO LIÊNG TỬ

Ghi chú: Cao Liêng Tử là bút danh của Ngài Bảo Văn Pháp Quân CAO QUỲNH DIÊU.
01/10/2020 (âl. 15-08-Canh Tý)
 

QUAN HÔN TANG LỄ
Với phần PHỤ ĐÍNH của Thánh Thất NSW (Australia).

1. Thêm phần KHẢO DỊ
khác biệt giữa các văn kiện: Quan Hôn Tang Lễ - Bản in ấn bản (1976) & Quan Hôn Tang Lễ - Văn bản văn phòng HTĐ & Nghi Lễ và Bài Thài. Nơi:
Bài thài hiến lễ hàng Thánh,
Bài thài hiến lễ hàng Thiên Thần,
Bài thài hiến lễ hàng vong thường.

2. Hiệu đính
Bài thài hiến lễ hàng Thiên Thần - TUẦN HƯƠNG: Trầm đoàn khói (khỏi) tỏa năm mây, ...

Bản in PDF QuanHonTangLe(v2020_1).pdf trang 61 & 62 & 63 và 64.

01/08/2020 (âl. 12-06-Canh Tý)
 
Danh Thiếp và Bút Tích của Đức Phạm Hộ Pháp 25/06/2020 (âl. 05-05-Canh Tý)
TỪ NGỮ ĐIỂN CỐ CAO ĐÀI
Soạn-giả:
Thiên Vân Hiền Tài Quách Văn Hoà.
Quyển Thượng (Q.1):
A, B, C, D, Đ, G, H. I-Y, K, L.
Quyển Hạ (Q.2):
M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X.
25/06/2020 (âl. 05-05-Canh Tý)

Văn Tịch Pháp Nhơn Luân Chi Đạo
Hồi ký Nguyễn Ngọc Trân tự Minh Nhựt Cải Trạng HTĐ & Lời Tường Thuật của Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt.

30/04/2020 (âl. 08-04-Canh Tý)

Bản Đờn Nhạc Thánh Đường do Lảnh Nhạc Lương Văn Hoằng, ghi lại năm Canh Ngọ (dl. 1991)

30/04/2020 (âl. 08-04-Canh Tý)
QUAN HÔN TANG LỄ
Với phần PHỤ ĐÍNH của Thánh Thất NSW (Australia).
30/04/2020 (âl. 08-04-Canh Tý)
HẠNH ÐƯỜNG
Tài Liệu Huấn Luyện Chức Việc Bàn Trị Sự Nam Nữ (Khóa CANH TUẤT 1970)
Bản in PDF ấn bản v.2020
30/04/2020 (âl. 08-04-Canh Tý)

Bản tin HÒA HIỆP số 28
Mừng Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn & Lễ Thuợng Nguơn - Canh Tý 2020

02-2020 (âl. 01-Canh Tý)

Bán Nguyệt San THÔNG TIN

***********************************************************
Cập nhật ngày 25/01/2020 (âl. 01-01-Canh Tý):
Bản Tin từ số 1 đến 122. Bổ túc những Bản Tin còn thiếu sót trong lần phổ biến đầu tiên (dl. 01-01-2019).

**********************************************************

25/01/2020 (âl. 01-01-Canh Tý)

Bản tin HÒA HIỆP số 27
Lễ Khánh Thành Điện Thờ Phật Mẫu New South Wales 11-11-2019

11-11-2019 (âl. 15-10-Kỷ Hợi)

Đạo Sử của Nữ Đầu Sư Hương Hiếu – 1957

07-06-2019 (âl. 05-05-Kỷ Hợi)

Đăng Tiên Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc

07-06-2019 (âl. 05-05-Kỷ Hợi)

Đức Hộ Pháp Ban Phép Lành và Bút tích Phương Luyện Kỷ

07-06-2019 (âl. 05-05-Kỷ Hợi)

Giải thích về lá Cờ Đạo của Tôn giáo Cao Đài

07-06-2019 (âl. 05-05-Kỷ Hợi)

Bản tin HÒA HIỆP số 26
Mừng Ngày Giáng Sanh Đức Phạm Hộ Pháp - 2019

07-06-2019 (âl. 05-05-Kỷ Hợi)

Bản tin HÒA HIỆP số 25
Xuân Kỷ Hợi 2019

01-2019

Tài liệu sưu tập "Lịch Sử Đạo":
Bán Nguyệt San THÔNG TIN

01-2019

Bản tin HÒA HIỆP số 24
Thượng Ngươn Giáp Ngọ 2014

04-2014
   
   
   
   
 
 
   
 

Unicode font
Authors: Nhóm Bạn Ðạo - Australia.

CAO ÐÀI E-BOOK  http://caodaiebook.net/
E-mail:: caodaiebook@yahoo.com ; nhombandao@yahoo.com.au

  10-06-2021