[ Cao Đài E-book ]

AI TÍN

Xin báo tin buồn đến cùng toàn thể chư Đạo tâm, Đạo hữu gần xa khắp nơi được rõ:

Hiền Tỷ LÊ THỊ HỒNG NGỌC
Quyền Nữ Đầu Tộc Đạo Sydney (Australia)

sanh năm Nhâm Ngọ (dl. 15-12-1942) tại Thái Bình Trung, Tân An, VN, quy vị  lúc 12.12am, ngày 24-04N-Canh Tý (dl, Thứ hai, 15-06-2020), tại tư gia số 2/85-91 Hannans Rd, Narwee, NSW 2209, Australia. Hưởng Thọ: 79 tuổi.

Hiền Tỷ Lê Thị Hồng Ngọc đã tham gia Hành Chánh Đạo kể từ (nhiệm kỳ HCĐ đầu tiên của Tộc Đạo Sydney) năm 1994, kiên trì phục vụ suốt cho đến nay, không gián đoạn. Sự ra đi của Hiền Tỷ là một sự mất mát lớn cho đồng Đạo nơi Tộc Đạo Sydney và Trấn Đạo Úc Châu (Australia).

Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng các Đấng Thiêng Liêng ban ơn lành cho Chơn linh Hiền Tỷ Lê Thị Hồng Ngọc được cao thăng Thiên vị.

Tang lễ sẽ được tổ chức tại Thánh Thất NSW

 

Điạ chỉ:

114-118 King Georges Road
WILEY PARK NSW 2195
AUSTRALIA

 

Phone:

+ 61 2 9740 5678

vào ngày thứ sáu, 19-06-2020 (âl. 28-4N-Canh Tý) từ 12 giờ trưa đến 9 giờ tối.

Lễ an táng: Ngày thứ bảy 20-06-2020 (âl. 29-4N-Canh Tý) 09.30am  - Di quan đến Forest Lawn Crematorium (Leppington) - Camden Valley Way, Leppington, NSW 2179, Australia.

Thánh Thất NSW và
Nhóm Bạn Đạo - AUSTRALIA kính cáo.

Đính kèm:

Chương trình tang lễ.

Sơ Lược Tiểu Sử và Công Nghiệp của Quyền Nữ Đầu Tộc Đạo Sydney LÊ THỊ HỒNG NGỌC.
 

[ Cao Đài E-book ]