CAO ÐÀI E-BOOK

TÀI LIỆU SƯU TẬP - LỊCH SỬ ĐẠO

Tài liệu được định dạng PDF.  Các bạn cần có chương trình:

 

LỜI MỞ ĐẦU

Tâm tình cùng chư độc giả và bạn Đạo bốn phương.

Lịch sử là những trang sử được lưu lại qua những tài liệu lịch sử, được kiểm chứng từ những nhân chứng lịch sử hay những "văn bản Gốc" khả tín. Chúng tôi  chỉ trình bày giác độ khả tín của nguồn tài liệu Đạo Sử.

Đây là một phần tài liệu Đạo Sử từ những vị Chơn Tu.

1. Ngài Đạo Nhơn Nguyễn Đức Hoà nguyên Tổng Thư Ký Ban Đạo Sử TTTN.

2. Ngài Chơn Nhơn Võ Phát Tân nguyên Thượng Thống Công Viện Hội Thánh Phước Thiện.

3. Gia đình Ngài Đầu Sư Thượng Sáng Thanh.

Chúng tôi xin được gởi đến cùng chư Môn Đệ con cái của Thầy sử dụng nguồn tài liệu Đạo Sử trên con đường Tu hành. Đi tìm Hồn Đạo trong ngôn ngữ Việt.

Mong thay! Kính thay!

Sydney, ngày Mùng 5 tháng 5 năm Kỷ Hợi.
(DL. 07-06-2019)
TT NSW

Danh Mục Upload ngày

Bán Nguyệt San THÔNG TIN

01-01-2019 (âl. 26-11-Mậu Tuất)

Đạo Sử của Nữ Đầu Sư Hương Hiếu – 1957

07-06-2019 (âl. 05-05-Kỷ Hợi)

Đăng Tiên Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc

07-06-2019 (âl. 05-05-Kỷ Hợi)

Đức Hộ Pháp Ban Phép Lành và Bút tích Phương Luyện Kỷ

07-06-2019 (âl. 05-05-Kỷ Hợi)

Giải thích về lá Cờ Đạo của Tôn giáo Cao Đài

07-06-2019 (âl. 05-05-Kỷ Hợi)

   
   


Bán Nguyệt San THÔNG TIN

Do Cơ Quan Phát Thanh Phổ Thông Giáo Lý - Tòa Thánh Tây Ninh phát hành trong thời gian Hội Thánh còn giữ chủ quyền.
 Đạo Sử của Nữ Đầu Sư Hương Hiếu – 1957Đăng Tiên ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC


Soạn giả: Nguyễn Văn Hảo

Xuất bản: Nguyễn Văn Tranh, Võ Văn Diệp, và Vô Danh.

Dịch giả: Thanh Tâm.ĐỨC HỘ PHÁP BAN PHÉP LÀNH và Bút Tích PHƯƠNG LUYỆN KỶ.

Do Thánh Thất NSW "tái tạo" theo nguyên bản của "Trường Qui Thiện và Toàn Đạo Ấn Hành" năm Ất Tỵ (1965). Với ước mong gởi đến chư đồng Đạo cùng thiện tín lưu giữ và in ấn theo nhu cầu "phụng sự" Đạo pháp.

Mong thay.

Thánh Thất NSW,
ngày 10-04-Kỷ Hợi (dl. 14-05-2019).

Photo size ratio 3:2 (1.5)

HoPhapBanPhepLanh-ButTich-PhuongLuyenKy-PhotoSize_Ratio_3-2_(5400x3600).jpg (file size 6160KB)

ButTich-PhuongLuyenKy-PhotoSize_Ratio_3-2_(5400x3600).jpg (file size 5433KB)

Pape size A3, A4

HoPhapBanPhepLanh-ButTich-PhuongLuyenKy-PapeSize_A3-A4_(4961x3507).jpg (file size 6173KB)

ButTich-PhuongLuyenKy-PapeSize_A3-A4_(4961x3507).jpg (file size 5121KB)GIẢI THÍCH VỀ LÁ CỜ ĐẠO CỦA TÔN GIÁO CAO ĐÀI

 

Sao y bản chánh
Thánh Thất N.S.W. (Australia),
ngày 25-12 Bính Tuất (dl.12-02-2007)
Hiền Tài Nguyễn Thành Nghiệp.

   
   
   
   
   
   

 

   
 

Unicode font
Authors: Nhóm Bạn Ðạo - Australia.

CAO ÐÀI E-BOOK  http://caodaiebook.net/
E-mail:: caodaiebook@yahoo.com ; nhombandao@yahoo.com.au

  01-06-2019