[ Trang nhà ]

Lời nói đầu

 

Trang CAO ÐÀI E-BOOK nhằm giới thiệu đến chư Ðạo hữu, Ðạo tâm những tài liệu Kinh sách, Giáo lý căn bản của Ðạo Cao Ðài, một Tôn Giáo mới xuất hiện tại Việt Nam, dưới danh xưng Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, khoảng giữa thập niên 1920.

Phần lớn những tài liệu nầy được Hội Thánh Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ Tòa Thánh Tây Ninh công nhận, hoặc kiểm duyệt trước năm 1975. Một số khác, do các Chức Sắc tiền bối, hay các Tín Ðồ trung kiên ghi lại.

Chúng tôi cố gắng đưa lên mạng lưới Internet các tài liệu một cách đơn giản, và chia ra từng đề mục ngắn gọn, bên cạnh đó là những chú thích của tác giả, hoặc học giả để tiện quí vị tham khảo.

Công việc cũng chỉ mới bắt đầu, chắc hẳn còn rất nhiều thiếu sót. Chúng tôi mong được sự đóng góp ý kiến của quí vị cao minh, cũng như các bạn Ðạo khắp nơi gần xa gởi về, để trang Cao Ðài E-book ngày một phong phú đầy đủ hơn.

Ngoài ra, để giúp cho tiện việc tham khảo khi tra cứu tài liệu mà không cần phải trực tiếp nối vào mạng lưới Internet, chúng tôi thực hiện những tài liệu trên trang Cao Ðài E-book dưới hình thức CD ROME-BOOK. (Tài Liệu Biếu Không - Free Downloads). Ðể có được các tài liệu các bạn có thể:

 • Download trực tiếp từ DANH MỤC CAO ÐÀI E-BOOK.

 • Liên lạc với chúng tôi qua E-mail: nhombandao@caodaism.org chúng tôi sẽ gởi đến cho quí bạn.

 • Liên lạc qua địa chỉ:

  Thánh Thất New South Wales - Australia.

    114-118 King Georges Road
  WILEY PARK NSW 2195 AUSTRALIA
    Tel: +61 2 9740 56 78

chúng tôi sẽ gởi đến tận địa chỉ của quí bạn.

 

Ban Biên Tập

Nhóm Bạn Ðạo - Australia.

Nhóm Bạn Ðạo - Australia sẽ dâng bản quyền của mạng lưới http://www caodaism.org/ lên Hội Thánh Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, Tòa Thánh Tây Ninh kiểm duyệt và tùy nghi sử dụng khi Ðạo quyền hoàn toàn được phục hồi.

[ Trang nhà ]